نتیجه جستجو

نظریه اعداد (مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی)
نظریه اعداد (مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی)
رویا بهشتی زواره،مریم میرزاخانی
125,000 تومان
آشنایی با گراف ها (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
آشنایی با گراف ها (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
عبادالله محمودیان،یاسر احمدی فولادی
58,000 تومان
همگام با ریاضیات کانگورو 3 (زنگ حل مسئله)
همگام با ریاضیات کانگورو 3 (زنگ حل مسئله)
افسانه یدالله دماوندی
85,000 تومان
همگام با ریاضیات کانگورو 5 (زنگ حل مسئله)
همگام با ریاضیات کانگورو 5 (زنگ حل مسئله)
جعفر اسدی گرمارودی
54,000 تومان
حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 شهشهانی
حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 شهشهانی
سیاوش شهشهانی
190,000 تومان
ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 2
ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 2
رالف پ.گریمالدی
120,000 تومان
ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 1
ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 1
رالف پ.گریمالدی
180,000 تومان
مبانی آنالیز عددی (علوم ریاضی 1)
مبانی آنالیز عددی (علوم ریاضی 1)
اسمعیل بابلیان
95,000 تومان