نتیجه جستجو

آخرین درس بازیگری
آخرین درس بازیگری
کنستانتین استانیسلاوسکی
55,000 تومان
راهنمای فیلم 2 (1895تا2000)،(1970تا1989)
راهنمای فیلم 2 (1895تا2000)،(1970تا1989)
بهزاد رحیمیان
470,000 تومان
راهنمای فیلم 1 (1895-2000)،(1895-1969)
راهنمای فیلم 1 (1895-2000)،(1895-1969)
بهزاد رحیمیان
560,000 تومان
راهنمای فیلم 4 (2001تا2006)
راهنمای فیلم 4 (2001تا2006)
بهزاد رحیمیان
190,000 تومان
آسیب شناسی سینمای کودک و نوجوان
آسیب شناسی سینمای کودک و نوجوان
امیر فرض اللهی
80,000 تومان
جدال با جهل
جدال با جهل
بهرام بیضایی
68,000 تومان
گفت و گو با بیلی وایلدر
گفت و گو با بیلی وایلدر
بیلی وایلدر،کمرون کروو
135,000 تومان
پشت صحنه آبی (گفت و گو با اکبر رادی)
پشت صحنه آبی (گفت و گو با اکبر رادی)
مهدی مظفری ساوجی
65,000 تومان
بینش کارگردان
بینش کارگردان
لوئیس ای کاترون
420,000 تومان
مبانی بازیگری
مبانی بازیگری
مسعود گنجعلیخانی
50,000 تومان
رویکردی به دوبله فیلم
رویکردی به دوبله فیلم
بیژن چوبینه
33,000 تومان
چه گونه فیلم دوبله کنیم
چه گونه فیلم دوبله کنیم
ابولحسن تهامی
135,000 تومان
بدن (فنون بازیگری 1)
بدن (فنون بازیگری 1)
محمودرضا رحیمی
150,000 تومان
دانشنامه سینمایی کارگردانان 3
دانشنامه سینمایی کارگردانان 3
بهزاد رحیمیان
520,000 تومان
تاریخ سینمای جهان (2007-1895)
تاریخ سینمای جهان (2007-1895)
حسین یعقوبی
190,000 تومان
حرکت (فنون بازیگری 2)
حرکت (فنون بازیگری 2)
محمودرضا رحیمی
150,000 تومان