نتیجه جستجو

روشهای آماری در علوم رفتاری
روشهای آماری در علوم رفتاری
حسن پاشاشریفی،جعفر نجفی زند
190,000 تومان
مقدمات روش تحقیق
مقدمات روش تحقیق
میشل لو
89,900 تومان
پژوهش کیفی از نظریه تا عمل
پژوهش کیفی از نظریه تا عمل
خدیجه ابوالمعالی
245,000 تومان
آمار توصیفی
آمار توصیفی
هومن نامور،امیرحسین محمدداوودی
120,000 تومان
روشهای یادگیری و مطالعه
روشهای یادگیری و مطالعه
علی اکبر سیف
135,000 تومان
ناموجود
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
متیو اچ.السون